Comezo

I Mini Print Internacional
Galicia 2023-24

Organiza

 • Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea (Galicia)

  Colaboran
 • Concello de Cangas do Morrazo (Galicia)

Primeiro premio

Flumine de Weronika Siupka (Polonia)

Flumine

de Weronika Siupka (Polonia)

Leonardo Rial, na miña calidade de Director do Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea e Presidente do prestixioso xurado conformado polos artistas e xestores culturais, de marcada actuación nacional e internacional, Yolanda Carbajales, Néstor Goyanes, de Arxentina, e Xoán Pastor, director do Museo das Artes de Ribeira, sentímonos moi satisfeitos pola participación e calidade das obras recibidas de Alemaña, Arxentina, Australia, Austria, Bélxica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Xapón, Macedonia, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Romanía e Eslovaquia.

O traballo que tivemos os integrantes do xurado foi rico e intenso no intercambio de opinións, nas diferentes quendas de selección das obras recibidas, e a riqueza das mesmas levounos a incorporar, aos 4 premios con dotación económica, tres mencións de honor.

O fallo do xurado foi aprobado por unanimidade e as obras premiadas son:

 • Primeiro Premio, cunha dotación económica de 2000 €, foi para Weronika Siupka, de Polonia, coa obra “Flumine”.

 • Segundo Premio, cunha doración económica de 1000€, foi para Montserrat Badía Batlle, coa obra “Desequilibrio”.

 • Terceiro Premio, cunha dotación económica de 500 €, foi para Shogo Muto, de Xapón, obra sen título.

 • Mencións de Honra para Alexandra Ortíz de Zárate, de España, coa obra “Peace”; e Cleo Wilkinson, de Australia, coa obra “Prelude”.

 • Premio Especial para artista galega ou residente en Galicia, cunha dotación económica de 1000€, foi para Maite Meixide.

 • Mención de Honra, na mesma categoría foi para Juan Balay Martínez, pola súa obra “Mesa para construír II”.

Poio (Galicia), 11 de maio de 2023

Obras premiadas

Pincha nas imaxes para poder velas en grande

Bases de participación

I Miniprint Internacional «Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel da Paz»

Datas

 • Inscrición e envío postal ao certame: 28 de abril de 2023
 • Premiación: 12 de maio de 2023
  A decisión do xurado será inapelable e notificada aos artistas gañadores mediante correo electrónico e publicado no sitio www.miniprint-galicia.gal
 • Exhibición itinerante: 12 de maio ao 16 de xullo de 2023
 • Devolución das obras non premiadas: a partir do 31 de outubro de 2023

As Obras

O premio está aberto a todas as disciplinas de estampación e obra dixital impresa.

O tema deste primeiro certame é «A Paz».

As obras non teñen que ser figurativas relacionadas coa temática.

 • Aceptaranse ata 3 (tres) obras diferentes.
 • O papel non debe exceder nin ser inferior aos 20 x 20 cm.
 • Non hai medida mínima de imaxe.
 • As obras non deben ser anteriores ao ano 2021, nin pertencer a artistas falecidos.
 • As obras estarán debidamente asinadas na fronte (no dorso, deben figurar as características técnicas da obra e os datos do artista perfectamente lexibles), e serán enviadas por CORREO CERTIFICADO, nun simple paquete, sen marco, cristal nin paspartú, como IMPRESOS e indicando “SEN VALOR COMERCIAL”, e non declarando ningún valor no envío (*) ata o día 28 de abril de 2023, o selo postal debe acreditar esa data límite.

Destinatario: ASOCIACIÓN TALLER EXPERIMENTAL DE OBRA MÚLTIPLE CONTEMPORÁNEA / AUDITORIO DE CANGAS

Enderezo: Av. de Lugo, 27A, Cangas do Morrazo, (Pontevedra – Galicia), España
Teléfono: +34 986 30 41 08

Código postal: 36940

Email: concurso@miniprint-galicia.gal

Premios

Entregaranse os seguintes premios:

1ro Premio: € 2000.-

2do Premio: € 1000.-

3ro Premio: € 500.-

Premio ao artista galego/a: € 1000.-

As obras premiadas pasarán a formar parte do patrimonio do fondo de arte da Asociación Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea.

Os premios aos artistas transferiranse (cos descontos impositivos se corresponden), durante os 30 días posteriores ao fallo dos premios, á conta bancaria que figure no formulario de inscrición conforme aos datos e número de conta que figuren no formulario de inscrición.

Ademais dos premios, o xurado outorgará tres menciones.

Formulario de inscrición

Estará dispoñible en www.miniprint-galicia.gal deberán ser completados todos os ocos do formulario.

Os datos persoais débense completar de igual modo que figuran no seu Documento de Identidade.

Os mesmos datos do formulario deben ser os que figurarán na etiqueta de envío a quen solicite a devolución das obras non premiadas.

Debendo especificar, no formulario, se desexa a devolución das obras ou a doazón das mesmas ao Fondo de Arte do Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea.

Quen nacese ou sexan residentes en Galicia, teñen a posibilidade de participar por un premio especial destinado á obra dun/a artista galego/a. Este premio ten como fin apoiar a práctica das artes gráficas entre os artistas de Galicia.

Para poder participar neste premio, o/a artista galego/a debe achegar unha copia do seu DNI, NIE ou documento que o acredite no espazo reservado para ese efecto no mesmo formulario.

A inscrición e fotos dixitais serán soamente para a identificación das súas obras, o rexistro, a realización de catálogos (no formato que os organizadores decidan) e para completar os datos para a doazón ou devolución das obras.

Cota de participación

A cota de participación é:

Residentes na Unión Europea:

€ 50.- Devolución, por correo certificado, incluída, ou
€ 25.- Sen devolución (doazón)

Non residentes na Unión Europea:

€ 55.- Devolución, por correo certificado, incluída, ou
€ 35.- Sen devolución (doazón)

Ao encher o formulario, por favor, use calquera destes tres idiomas: español, galego ou inglés especialmente ao indicar os datos postais para a devolución das obras.

Co Formulario de Inscrición debidamente enchido, indicando nome completo, lugar e data de nacemento, debe efectuar o pago da cota correspondente á participación do certame a través do noso sitio www.miniprint-galicia.gal mediante:

a) en efectivo, por PayPal,

b) por transferencia bancaria (os custos de transferencias internacionais serán a cargo do participante). O pago efectuarase a nome de Asociación Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea, á conta:

CCC: 0049 7825 13 2910009587

IBAN: ES70 0049 7825 13 2910009587

BIC/CÓDIGO SWIFT: BSCHESMMXXX

(Banco SANTANDER, Av. de Concepción Arenal, 132, 36950 Moaña, Pontevedra, Galicia, España)

Xurado e selección dos premios

O xurado estará formado por 6 membros: Néstor Goyanes, de Arxentina; Leonardo Rial, artista plástico; Yolanda Carbajales, artista plástica; Xoán Pastor Rodríguez, Director do Museo do Gravado de Artes, Ribeira; Virginia Ramírez Abreu, creadora e xestora cultural, por Galicia; e unha artista convidada de Portugal a designar.

Os organizadores promoverán a presenza de gravadoras na composición do xurado.

A decisión do xurado será inapelable e notificada aos artistas gañadores mediante correo electrónico e publicado no sitio: www.miniprint-galicia.gal

O xurado reunirase e elixirá, de entre todas as obras recibidas fisicamente, os tres premios principais (1º, 2º e 3º).

Unha vez feita esta selección, elixirase, de entre os/as participantes non premiados, que cumpran o requisito de haber nado ou ser residentes en Galicia, un premio especial destinado á obra dun/a artista galego/a. Este premio ten como fin apoiar a práctica das artes gráficas entre os artistas de Galicia.

Finalmente, elixiranse as tres mencións.

O xurado deliberará no Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea e valorará só as obras que cumpran con todos os requisitos das Bases.

Aquelas que se reciban sen respectar estas normas non participarán nin lles serán devoltas.

Espazo de exhibición

Dada a colaboración dos Concellos de Poio e Cangas, a mostra será itinerante.

Inauguración: 12 de maio de 2023, ás 20 hs., no Pazo de Ferreirós, Concello de Poio.

Concello de Poio: do 12 de maio ao 11 de xuño de 2023

Concello de Cangas: 15 de xuño ao 16 de xullo de 2023, no Auditorio Municipal de Cangas “Xosé Manuel Pazos Varela”, ás 20 hs.

Catálogo

Este catálogo, en baixa resolución, será enviado por correo electrónico e tamén estará dispoñible, en alta resolución, para descarga gratuita no noso sitio web.

Os datos persoais e das obras, serán tomados da ficha de inscrición.

Devolución das obras

Quen optase pola casa “DEVOLUCION” pagando a cota de participación correspondente, seranlle devoltas as obras por Correo Certificado (Correos de España). O envío realizarase a partir dos 120 días da data de inauguración da exhibición.

O pago da cota de participación con “Devolución” das obras, implica que as mesmas serán enviadas ao/a artista por unha única vez.

Se o paquete volve coa mensaxe: “devolto ao remitente”, notificaremos aos participantes para que dispoñan o destino do seu/s obra/s.

Para un novo envío, deberán abonar novamente o custo do mesmo.

Guía de participación

Cada artista participante, antes do 28 de abril de 2023, debe:

 1. Completar integramente o formulario de Inscrición en liña.
 2. Pagar a cota de participación no sitio www.miniprint-galicia.gal optando por: DEVOLUCIÓN ou DOAZÓN das obras.

  Vostede poderá utilizar Paypal ou pode facelo a través dunha transferencia bancaria (os custos de transferencia que o Banco cobre, serán a cargo do participante)
 3. Enviar por correo postal certificado: as obras participantes, copia do formulario da inscrición e o comprobante de pago (lembre que a data límite do envío é o 28 de abril de 2023).

  Os datos persoais e a dirección deben ser correctas e lexibles, deberán coincidir cos datos ingresados no formulario de inscrición, será cos devanditos datos que se realizará a devolución das obras, en caso de requirilo. É importante que nos notifique sobre calquera cambio de dirección que poida haber entre o envío das obras participantes e a data de finalización do certame.
 4. A recepción das obras non serán notificadas por ningún medio, soamente publicarase na web os artistas premiados, o premio especial ao/a artista galego/a e as mencións.

* Nota

Dada as novas regulamentacións para o comercio electrónico imperantes en España polas cales TODO envío que ingrese ao territorio español debe pagar o IVE correspondente ao valor declarado. Por tanto non esqueza marcar o seu paquete como IMPRESOS SEN VALOR COMERCIAL e declare como valor do envío 0 (cero) porque se especifica unha valor, aínda que sexa moi baixo, ao chegar a España, en Aduanas, calcularáselle automaticamente o importe do 21% (Taxa do IVE) do seu envío ademais de sumarlle o custo de honorarios do despachante. Este importe non está cuberto pola cota de participación e, por tanto, deberá ser cuberto polo participante que puxese un valor declarado ao envío.

A Asociación Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea resérvase o dereito de reproducir as obras recibidas xa sexa para promoción, difusión e/o fins culturais.

Aínda que as entidades responsables do certame velarán polo estado óptimo das obras, manipulándoas co maior dos coidados, non se responsabilizarán por posibles demoras, retencións en Aduana, perdas ou danos que poidan ocasionarse durante o envío ou na exhibición das mesmas.

A organización ten potestade para resolver en caso de imprevistos que puidesen xurdir.

A participación no Premio implica a aceptación total destas bases.

O navegador Safari pode dar problemas descargando estes arquivos. De ser así, emprega outro navegador.

Néstor Goyanes, xurado nesta primeira edición, xunto con Adolfo Pérez Esquivel preparando a obra da exposición paralela ao certame.